لیست مراکز طرف قرارداد

# نام مرکز تصویربرداری پزشکی استان شهر آدرس مرکز
301 سامانه بیمارپذیر تهران صادقیه برج گلدیس واحد721
302