ثبت نام مراکز تصویربرداری پزشکی

ثبت نام مراکز تصویربرداری پزشکی بسیار سادس! توضیحات بیشتر
فیلم آموزشی نحوه ثبت نام مراکز

نام مرکز تصویربرداری پزشکی
شماره تلفن ثابت با کد شهر؛ مثلاً 02144556677
شماره موبایل شخص پاسخگو؛ مثلاً 09351234567 برای تایید یک کد برای شما پیامک می شود
شخص مسئول و پاسخگو در ارتباط با مرکز
استانی که مرکز شما در آن قرار دارد را انتخاب کنید.
شهری که مرکز شما در آن قراردارد را انتخاب کنید.
آدرس خود را به صورت دقیق وارد کنید تا مراجعه کننده گان مشکلی برای پیدا کردن مرکز شما نداشته باشند.
اختیاری است؛ در صورت تمایل می توانید توضیح مختصر درباره مرکز خود بنویسید. سعی کنید توضیح کوتاه بوده و خیلی تخصصی نباشد

خدمات قابل ارایه در مرکز
حداقل یک مورد انتخاب کنید. اگر به نظرتان ما خدمتی در لیست بالا جا انداختیم، از طریق فرم تماس در صفحه اول سایت به ما پیام بفرستید.
افزودن مدارک مرکز
  • قوانین عمومی سایت در صفحه اول قرار دارد مطالعه نموده و قبول دارم
  • بیمارانی که از طرف سامانه معرفی می شوند، با مراجعه به مرکز، مبلغ 5000 تومان از تعرفه خدمت بیمار کسر گردد. بیمار این مبلغ رابه عنوان پیش پرداخت به حساب سامانه واریز کرده است. مبلغ 5000 تومان پیش پرداخت بیمار به حساب سامانه، کارمزد خدمات سامانه به مراکز است، سامانه آن را به حساب مراکز واریز نمی کند.
  • اگر تغییراتی در مبلغ فوق صورت بپذیرد به مرکز اطلاع داده خواهد شد.
  • قوانین سامانه هر دوره بازبینی میشود و تغییرات آن به اطلاع من خواهد رسید.
  • پر کردن این فرم به معنی پذیرش قطعی مرکز در این سامانه نیست و مشروط بر تایید و پذیرش سامانه است.