یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

 021-22902017  |   info@bimarpazir.ir
جستجو در دسته بندی ها
آخرین دیدگاه ها

نمونه قرارداد همکاری مراکز


قرارداد همکاری با  بیمارپذیرمابین 


شرکت  آریا سلامت آبتین(آسا)(نماینده ی بیمارپذیر)

  و .....

قرارداد  همکاری

قرارداد حاضر در تاریخ ............... میان شرکت  آریا سلامت آبتین(آسا) (به نمایندگی از گروه بیمارپذیر)(به همراه کلیه زیر مجموعه ها و نامهای تجاری ثبت شده آن) به شماره ثبت ......................... به نمایندگی و امضای مجاز آقای دکتر ادریس بابایی به عنوان مدیر عامل به نشانی ............................. و تلفن ......................... که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده خواهد شد  از یک سو و آقای/خانم ........................ به شماره ملی.............................. مدیر/مسئول مرکز تصویربرداری ................... به ..............................  و تلفن................................. که از این پس در این قرارداد خدمت گیرنده/کاربر نامیده خواهد شد از سوی دیگر منعقد گردید و طرفین با امضای آن ملزم به اجرای مفاد و مندرجات آن گردیدند.   

ماده 1 )موضوع قرارداد  

موضوع این قرارداد عبارت است ارائه 

سامانه ی نوبت دهی آنلاین بیمارپذیر شامل بر نرم افزار، دامنه ی مخصوص مرکز و هاست مورد نیاز

آموزش آنلاین

پشتیبانی

ماده 2) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ..............الی............. بمدت 2 ماه شمسی می باشد.

تبصره 1: کارفرما و خدمت گیرنده/کاربر پس از اتمام قرارداد جز حقوقی که بواسطه این قرارداد دارند  حق دیگری نسبت به هم ندارند و اتمام قرارداد همراه با اتمام تعهدات خواهد بود که در صورت عدم تخلف و انجام کلیه تعهدات بصورت صحیح و درخواست خدمت گیرنده/کاربر و رضایت کارفرما به قراردادی به صورت طولانی مدت و مجزا تنظیم خواهد شد.

ماده 3) تعهدات خدمت گیرنده/کاربر

استفاده از سامانه نوبت دهی آنلاین در محل مرکز تصویربردای

ارائه ی بازخوردها در اسرع وقت به مدیر فنی گروه بیمارپذیر

خریداری سامانه ی بیمارپذیر طی قراردادی مجزا بعد از اتمام این قرارداد و اعلام رضایت طرفین

هزینه ی خرید سامانه................تومان به صورت دائمی

هزینه ی دامنه و هاست مورد نیاز........ تومان به مدت یکسال

هزینه ی پشتیبانی ........تومان به مدت یکسال

ماده 4) تعهدات کارفرما  

1-4) نصب و راه اندازی نرم افزار نوبت دهی تحت وب (آنلاین و غیر آنلاین)، ثبت دامنه ی مخصوص مرکز مورد نظر و ارائه ی هاست مکفی


2-4) ارائه ی آموزش به مدیر/ مسئول مرکز یا فرد معرفی شده در محل مرکز طی یک جلسه پس از دوره تست رایگان 


3-4) ارائه ی آموزشهای صوتی تصویری مکفی از طریق مواد آموزشی مالتی مدیا در مدت این قرار داد

4-4) ارائه ی پشتیبانی و آموزش آنلاین و قرار دادن مرکز در سامانه بیمارپذیر (https://bimarpazir.com


5-4) در صورت نیاز خدمت گیرنده/کاربر به برگزاری جلسات حضوری بیشتر، مرتبط با خدمات ماده 1 قرارداد، پس از هماهنگی با کارفرما محل و زمان مناسب با شرایط مورد نظر تعیین خواهد شد.

ماده 5) عدم همکاری در عین رضایت از سامانه

1-5) در صورتی که خدمت گیرنده/کاربر رضایت خود را اعلام کند ولی به دلایلی خودش مایل به ادامه ی همکاری نباشد؟!

2-5) در صورتی که خدمت گیرنده/کاربر رضایت خود را اعلام کند ولی به دلایلی کارفرما مایل به ادامه ی همکاری نباشد!؟

ماده 6) نمایندگان طرفین  

آقای/خانم ...................... با کد ملی .......................... بعنوان خدمت گیرنده/کاربر/مدیر/مسئول مرکز  مسئولیتهای مربوطه در ارتباط با اجرای این قرارداد بر عهده خواهند داشت و آقای .............................با کد ملی ....................... به عنوان نماینده کارفرما خواهند بود.  

ماده 7) پیوست های قرارداد:  

اسناد ذیل پیوست قرارداد شده و جزء لاینفک آن خواهند بود.  

1-7) کپی مدارک و مستندات رسمی و مشخصات کارفرما و کپی مدارک و مستندات رسمی خدمت گیرنده/کاربر


ماده 8) قانون حاکم و حل اختلاف  

1-8) این قرارداد در تاریخ ....................... با امضاء طرفین منعقد گردیده و از هر حیث از جمله اجرا، تفسیر و رسیدگی به مناقشات تحت حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2-8)کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به .........................ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئين داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد.. 

ماده 9) فسخ قرارداد

1-9) این قرارداد در صورت رضایت طرفین و یا اتمام مدت آن و عدم تمدید آن و یا انحلال موضوع فعالیت کارفرما، فسخ می گردد. در زمان فسخ کارفرما یا خدمت گیرنده/کاربر  می بایستی در خصوص اجرای بنده های مربوط به ماده 5 قرارداد تعهدات لازم را ارائه نمایند.

ماده 10)  نسخ قرارداد  

این قرارداد در 10 ماده و 2 صفحه در سه نسخه متحد المتن تنظیم و توسط طرفین امضا و میان آنها مبادله گردید که  هر سه نسخه در حکم واحد می باشد.  


                  


مهر و امضای خدمت گیرنده/کاربر                                             مهر و امضای کارفرما